793 852 563 detal@klejone.pl

Dobre praktyki

POSTĘPOWANIE Z PRODUKTAMI DREWNIANYMI

I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA

Przekazujemy na Państwa ręce materiał o najwyższej jakości, pozyskany z Polskich Lasów Państwowych, przetarty, suszony i dalej obrobiony zgodnie z wiedzą technologiczną, polskimi Normami oraz doświadczeniem nieprzerwanie zdobywanym od 1994 roku.

Otrzymujecie Państwo płytę drewnianą, która jest półproduktem do wykonania mebla, schodów lub innych elementów. Niezwykle ważne jest stosowanie dobrych praktyk stolarskich, które zapewnią Państwu długie i bezproblemowe użytkowanie produktów wykonanych z naszych płyt. Poniżej zamieszczamy podstawowe zasady postępowania z płytami drewnianymi:

 1. Płyty wysyłamy w folii stretch która uniemożliwia dopływ wilgotnego powietrza do płyty. Należy ją usunąć bezpośrednio przed lakierowaniem lub olejowaniem (nie dotyczy płyt polakierowanych przez dostawcę). W innym przypadku może dojść do odkształcenia płyty.

 2. Wszystkie płyty drewniane muszą bezwzględnie zostać zabezpieczone substancją wykończeniową o odpowiednim przeznaczeniu zgodnie z wymaganiami producenta środka wykańczającego (np. oleju, lakieru, wosku itp.), należy pamiętać, że również niewidoczne powierzchnie płyty należy odpowiednio impregnować w innym wypadku dojdzie do wypaczenia płyty.

 3. Płyty należy montować w pomieszczeniach o stabilnej wilgotności. Zwłaszcza w przypadku montażu na elementach betonowych należy zwrócić szczególną uwagę na wilgotność materiału podkładowego, wilgotność ta powinna być dopasowana do zastosowanego materiału. Przyjmuje się, że optymalne wyniki takich pomiarów to 2% (metodą CM) w przypadku podkładu cementowego i 1,8% przy ogrzewaniu podłogowym, lub w przypadku podkładu anhydrytowego 0,5 % CM. Przed montażem stopni na beton prosimy o przesłanie zdjęcia dokumentującego pomiar wilgotności podłoża w celu rozstrzygnięcia ewentualnej reklamacji.

  Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że w pomieszczeniu po montażu drewna nie powinno się prowadzić żadnych tzw. „prac mokrych”, jak tynkowanie, które mogłyby wpłynąć na znaczną zmianę wilgotności pomieszczenia i elementów znajdujących się w bezpośrednim kontakcie z płytami drewnianymi (zwłaszcza dotyczy prac tynkarskich ścian klatki schodowej, podstopni itp.).

 4. Płyty drewniane mają naturalną tendencją do wypaczeń różną w zależności od wybranego gatunku drewna. Z uwagi na te tendencje, płyty produkowane z drewna powinny mieć zawsze większy wymiar „długość” (wszystkie nasze płyty układamy lamelami równolegle do wymiaru długość). Inny układ lamel wymaga stosowania dodatkowych zabezpieczeń przed odkształceniem. Ponadto, zwłaszcza płyty lite, powinny zostać usztywnione np. stelażem mebla, listwami rozprężeniowymi aby zapobiegać możliwym odkształceniom.

  Zdarzają się przypadki odkształcenia płyty zwłaszcza w poprzek lamel (o ok 1%- 2% długości) mimo zastosowania zabezpieczenia, jest to zjawisko naturalne i odwracalne poprzez obciążenie płyty ułożonej strzałką ugięcia do góry. W związku z powyższym zjawisko to nie podlega reklamacji. W płytach w których doszło do odkształcenia należy zastosować listwy rozprężeniowe.

 5. Płyty pod wpływem działania promieni UV będą zmieniały swoją barwę, co jest zjawiskiem naturalnym, a zachowanie koloru drewna nie podlega gwarancji. Można znacząco spowolnić proces zmiany barwy stosując odpowiednie środki wykańczające odporne na działanie promieni UV.

 6. Przy odbiorze przesyłki zaleca się sprawdzenie dokładnie czy opakowanie nie zostało w żaden sposób naruszone, czy kanty i krawędzie płyt nie zostały stłuczone, powierzchnia płyt nie została zarysowana. Wszelkie uszkodzenia w trakcie transportu prosimy spisywać z kurierem dostarczającym, podczas odbioru przesyłki. Jest to podstawa dla reklamacji w firmie kurierskiej. W przypadku uszkodzeń zgłaszanych po odbiorze przesyłki, zgodnie z prawem, Konsument ma obowiązek udowodnić, że uszkodzenie nie nastąpiło w wyniku działań Odbiorcy (np. poprzez nieprawidłowe przenoszenie płyty, upadek itp.)

 7. Prosimy również o zweryfikowanie wykonania zamówionych usług dodatkowych.

 8. Standard oferowanych płyt:

  1. płyty wykonujemy w klasie jakości A/B, chyba że w zamówieniu zaznaczono inaczej.

   • strona A dopuszcza się sęki zdrowe, zrośnięte w kolorze drewna, w odmianach „dzikich” i „twardzielowych” i „rustykalnych” dopuszczalne przebarwienia naturalne i sęki niewypadające jasne i ciemne o średnicy do 15mm oraz szpachlowania.

   • na stronie B mogą pojawić się wady drewna, sęki o średnicy do 25mm, szczeliny o długości do 50mm. Wszystkie wady są flekowane lub szpachlowane.

  2. płyty na elementy budowlane wykonujemy w wilgotności 10% +/-2%, na elementy meblowe 8% +/- 2%
  3. płyty szlifujemy dwustronnie papierem o gramaturze 120
  4. płyty produkujemy w stanie surowym – impregnacja we własnym zakresie zgodnie z zaleceniami producenta środka zabezpieczającego. Istnieje możliwość zamówienia lakierowania, usługę lakierowania wykonuje podwykonawca.
  5. płyty wykonujemy w 2 metodach klejenia: płyty z lamel łączonych na długości (metoda wielowczep/ mikrowczep) lub płyty z lamel przechodzących (potocznie: litych). Wszystkie płyty wykonywane są z litego drewna. Metoda łączenia określana jest podczas przygotowywania oferty.
  6. płyty lite wykonujemy bez formatowania (docięcia) z zapasem na długości do samodzielnego docięcia. Na fragmencie płyty powyżej zakontraktowanej długości nie gwarantujemy jakości płyty. Mogą pojawić się wady drewna jak i niedoklejenia. Reklamacje z tytułu niedotrzymania jakości płyty należy zgłaszać PRZED docięciem płyty przez Klienta do wymiarów
  7. płyty łączone na długości (typ wielowczep) wykonujemy docięte do wymiarów
  8. dokładność wymiarów wynosi +/- 2mm.
  9. lamele (słoje) układane równolegle do wymiaru długość
  10. Szerokości lameli w zależności od posiadanego materiału:
   – dla wszystkich gatunków: 20- 50mm,
   Szerokość lameli będzie dobierana w zależności od dostępności materiału.
  11. Krawędzi płyt nie szlifujemy, krawędzie wzdłużne są po rozcięciu piłą lub strugarką, krawędzie poprzeczne zawsze są po rozcięciu piłą. Przed lakierowaniem krawędzie widoczne należy wyszlifować.
  12. Kanty standardowo zakończone są na tzw. „ostry kant”. Kanty widoczne należy zabezpieczyć przed lakierowaniem poprzez szlifowanie, zaokrąglenie frezem lub fazowanie. Zaokrąglenie lub fazowanie frezem 45 stopni oferujemy jako dodatkową usługę.
  13. W przypadku zamówienia lakierowania płyt wymagamy zamówienia docięcia płyt i fazowania krawędzi widocznych. Przed lakierowaniem szlifujemy płyty papierem o wyższej gramaturze, szlifujemy krawędzie widoczne (z fazą) i fazowane kanty.
 1. Odpowiedzialność producenta:

  1. w przypadku otrzymania płyty niezgodnej ze specyfikacją/regulaminem zobowiązujemy się do zwrotu źle naliczonych kosztów lub do wymiany wadliwego towaru/dosłania dobrego towaru na nasz koszt.

  2. w przypadku niewykonania usługi dodatkowej zobowiązujemy się do zwrócenia źle naliczonych kosztów lub do wykonania usługi po dostarczeniu przez Klienta elementów drewnianych do Zakładu Produkcyjnego (ul. Przemysłowa 13A Sępólno Kraj.)

  3. płyty drewniane standardowo wykonujemy o kształcie prostopadłościennym. Wszelkie docięcia do innego kształtu wymagają obróbki na maszynie sterowanej komputerowo. W przypadku wykupienia powyższej usługi wymaga się dosłania (zgodnie z ustaleniem) projektu docięcia elementu w formacie dwg lub dxf, chyba że wykonanie projektu cięcia zostało zlecone Wykonawcy. W takim przypadku, gdy oferta obejmuje usługę wykonania projektu docięcia należy przesłać odpowiednie rysunki i dostarczyć niezbędne wymiary do wykonania projektu cięcia. Po przygotowaniu projektu zostaną przesłane rysunki docięcia do zaakceptowania przez Klienta. Wykonawca gwarantuje docięcie zgodnie z zaakceptowanym projektem i nie ponosi odpowiedzialności za błędy w zaakceptowanym projekcie lub przesłanym projekcie.

   W przypadku braku powyższych (projektu lub akceptacji projektu) usługa dodatkowa nie zostanie zrealizowana, a wysyłka zostanie wstrzymana do czasu uzupełnienia informacji.

   W przypadku niejasności w sposobie docięcia odpowiedzialność za błędy ponosi Klient.

  4. W przypadku wystąpienia pęknięć materiału na stronie A, zwłaszcza na łączynach, w przypadku odpowiedniego zabezpieczenia płyt (lakier, olej itp.), prawidłowego przechowywania i montowania płyt, w okresie 24 miesięcy od dnia dostarczenia towaru do Klienta gwarantujemy wykonanie nowego blatu lub zwrot wartości blatu. Klient odpowiada za udokumentowanie prawidłowego przechowywania, montażu i wykończenia płyt.

  5. W celu zachowania gwarancji na stopnice montowane na beton należy przesłać zdjęcie z pomiaru wilgotności betonu przed montażem z dopisaniem numeru zamówienia na adres gwarancja@klejone.pl. Zdjęcia powinny obejmować każdy stopień i zostać wykonane bez wątpliwości co do miejsca wykonywania zdjęć.

  6. dla płyt wykonywanych w wymiarach podanych przez Klienta (nie dotyczy płyt standardowych) lub z wykonaniem usług dodatkowych jak np. docięcie do wymiaru, rozcięcie, fazowanie, lakierowanie nie przysługuje prawo zwrotu na podstawie Ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z treścią ustawy.

   Dla wszystkich innych zamówień, na elementy standardowe, znajdujące się w magazynie, bez dodatkowej obróbki przysługuje 14 dniowe prawo zwrotu bez podania przyczyny. W takim celu prosimy o odesłanie towaru na adres zakładu (Sępólno Kraj., ul. Przemysłowa 13A 89-400) z podpisanym odstąpieniem od Umowy.

  7. Nie odpowiadamy za naturalne zachowania drewna spowodowane jego charakterystyką, w szczególności za:

   • wypaczenia i inne odkształcenia powstałe w przypadku nadmiernej wilgotności powietrza, zmian wilgotności otoczenia lub intensywnego nasłonecznienia, braku usztywnienia płyt, złego zabezpieczenia płyt

   • zmiany barwy drewna

   • czernienia na łączeniach w przypadku bezpośredniego, przedłużonego kontaktu z wodą

   • uszkodzenia mechaniczne.

  8. Ze względów technicznych kolory przedstawione na ekranie komputera/urządzenia mobilnego mogą różnić się od rzeczywistych. Różnica w barwie, słoje i struktura tworzą naturalny i niepowtarzalny charakter żywego surowca, jakim jest drewno i nie mogą stanową podstaw do reklamacji.
 2. Producent odpowiada za wady produktu jedynie do wysokości wartości zamówienia.

 3. Postępowanie reklamacyjne:

  Wszystkie zgłoszenia reklamacyjne należy kierować na adres: reklamacje@klejone.pl lub

  PHU K. Osiński

  ul. Przemysłowa 13A

  89-400 Sępólno Kraj.,

  podając numer zamówienia, wskazując przedmiot reklamacji, opisując zaistniały problem, dołączając zdjęcia i podając satysfakcjonujące rozwiązanie.

Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji, odpowiedź reklamacyjna zostanie przekazana mailowo lub listowanie jeżeli w reklamacji lub zamówieniu nie zostanie podany adres email.

Zapewnimy, że w przypadku stosowania się do wymienionych powyżej wskazówek z wyprodukowanym materiałem nie będzie żadnych problemów.

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie montażu czy dalszego wykończenia naszych płyt prosimy o kontakt ze sprzedawcą: projektanci i technolodzy zatrudnieni w Zakładzie udzielą wszelkich rad zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem.