512 138 108 mp@klejone.pl

Regulamin

REGULAMIN

I Postanowienia początkowe
1. Niniejszy regulamin dotyczy zamówień detalicznych realizowanych przez firmę PHU K. Osiński, ul. Przemysłowa 13A 89-400 Sępólno Kraj.
2. Firma PHU K. Osiński jest producentem płyty drewnianej klejonej.
3. Zakład produkcyjny mieści się pod adresem ul. Przemysłowa 13A 89-400 Sępólno Kraj.
4. Sprzedaż detaliczna odbywa się poprzez kanały internetowe: strona www.formiq.pl, portal Allegro (użytkownik: krzysztofosinski), oraz drogą mailową (detal@klejone.pl, detal@drewno-klejone.com.pl, mp@klejone.pl, mp@drewno-klejone.com.pl, kc@klejone.pl)
5. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania do czasu wprowadzenia kolejnej wersji.

II Jakość płyt
1. Standardowo wszystkie płyty wykonujemy w klasie A/B (chyba że w ofercie zaznaczono inaczej), szlifujemy dwustronnie papierem o gramaturze 120. Krawędzie płyt zakończone są na tzw. „ostry kant”, chyba że zamówiono fazowanie krawędzi, lub w ofercie zaznaczono inaczej.

2. Soje/ lamele układane równolegle do wymiaru „długość”

3. Płyty z lamel łącznych na długości są formatowane do wymiaru, chyba że w ofercie zaznaczono inaczej. Płyty z lamel litych są niedocięte na długości (nieformatowane). Wykończenie krawędzi płyty: krawędzie wzdłużne po strugarce, poprzeczne po pile (szorstkie).

4. Szerokości lameli w zależności od posiadanego materiału:
– dla wszystkich gatunków: 20- 50mm, 
Szerokość lameli będzie dobierana w zależności od dostępności materiału. Podczas składania zamówienia można określić przedział szerokości lameli, może to wpłynąć na czas realizacji.

5. Dostępne grubości od 20mm – 50mm w zależności od gatunku drewna i aktualnych stanów magazynowych.

6. Tolerancję wymiarów określa się na
– długości +/- 2mm;
– szerokości +/- 2mm;
– grubości – 2mm
– docięcia ręcznego +/- 3mm

7. Płyty na elementy budowlane wykonujemy w wilgotności 10% +/-2%, na elementy meblowe 8% +/- 2%.

8. Płyty produkujemy w stanie surowym – impregnacja we własnym zakresie zgodnie z zaleceniami producenta środka zabezpieczającego. Istnieje możliwość pod-zlecenia lakierowania, do zewnętrznej firmy zgodnie z przedstawioną ofertą. Odpowiedzialność za wykonaną usługę spoczywa na podwykonawcy.

9. Krawędzi płyt nie szlifujemy, krawędzie wzdłużne są po rozcięciu piłą lub strugarką, krawędzie poprzeczne zawsze są po rozcięciu piłą. Przed lakierowaniem krawędzie widoczne należy wyszlifować.

10. Kanty standardowo zakończone są na tzw. „ostry kant” Kanty widoczne należy zabezpieczyć przed lakierowaniem poprzez szlifowanie, zaokrąglenie frezem lub fazowanie. Zaokrąglenie lub fazowanie frezem 45 stopni oferujemy jako dodatkową usługę.

11. W przypadku zamówienia lakierowania płyt wymagamy zamówienia docięcia płyt i fazowania krawędzi widocznych. Przed lakierowaniem szlifujemy płyty papierem o wyższej gramaturze, szlifujemy krawędzie widoczne (z fazą) i fazowane kanty.

12. Płyty klejone z wykorzystaniem kleju D4, klej odporny na działanie warunków atmosferycznych.

III Standard cięcia maszynowego (CNC)

 1. Docinamy elementy zgodnie z przesłanym lub zatwierdzonym projektem. Wszelkie ustalenia niezawarte w projekcie nie będą brane pod uwagę podczas cięcia. Za prawidłowość zatwierdzonego/ przesłanego projektu odpowiada klient jako osoba zatwierdzająca.
 2. Kąty wewnętrzne nie będą wykończone na ostro, ale zawsze będą miały promień r=6mm lub r=10mm nawet jeżeli w projekcie zaznaczono inaczej. Jest to ograniczenie technologiczne i nie podlega reklamacji
 3. W przypadku zamówienia kompletu schodów samonośnych wykonujemy:
  • docięcie stopni i wang do kształtu (kąty wewnetrzne o r=6/10mm)
  • nafrezowanie wgłębień na stopnie i podstopnice, na tralki o ile były w porjekcie.

Dla kompletu schodów nie wykonujemy: nawiertów pod kołki montażowe/ śruby, nie zacinamy podstopnic pod kątem, nie wybijamy zaokrągleń w kątach wewnętrznych nie robimy próbnego montażu ani spasowania elementów. Wszystkie te czynności należy wykonać przed montażem! Komplet będzie wymagał wykonania nawiertów i skręcenia. 

IV Składanie zamówienia
1. Zamówienia można składać drogą mailową (produkcja na wymiar)- w tym również poprzez formularz wyceny na stronie www.formiq.pl/wycena lub poprzez portal Allegro (wymiary typowe dostępne na naszych aukcjach)
2. Po otrzymaniu od Klienta specyfikacji płyt (gatunek, długość, szerokość, grubość) przygotujemy wycenę. Wycena wysyłana jest drogą mailową.
3. Klient, po weryfikacji poprawności zamówienia (przygotowanej przed zespół Formiq specyfikacji) i akceptacji oferty powinien w mailu zwrotnym potwierdzić chęć złożenia zamówienia. Po tym następuje nadanie numeru zamówieniu. Na życzenie wystawiana jest faktura proforma.
4. Aby potwierdzić złożenie zamówienia należy zgodnie z otrzymanymi instrukcjami wpłacić zaliczkę w wysokości ok 30% wartości zamówienia lub całości zamówienia w tytule wpisując numer zamówienia,
5. Za moment złożenia zamówienia uważa się wpływ zaliczki na konto firmy PHU Osiński. Brak wpisanego numeru zamówienia może skutkować opóźnieniem realizacji zamówienia.
6. W przypadku braku wpływu zaliczki w terminie określonym w ofercie, oferta wygasa. W przypadku chęci późniejszego złożenia zamówienia należy zweryfikować ceny produktów i możliwy termin realizacji. Istnieje możliwość, że towar w terminie późniejszym będzie niedostępny.

V Termin realizacji
1. Termin realizacji przyjmowanych zamówień każdorazowo określony jest w przedstawionej ofercie. Opóźnienie wpłaty zaliczki może skutkować brakiem możliwości produkcyjnych zamówienia, opóźnieniem realizacji lub wzrostem ceny przedstawionej w ofercie.
2. Termin realizacji oznaczony jest jako szacowany, co oznacza, że może on różnić się o kilka dni roboczych od rzeczywistej daty produkcji.

VI Wysyłka i transport
1. Odbiór osobisty w Sępólnie Kraj. możliwy jest od dnia zrealizowania zamówienia od godziny 13:00. Przed odbiorem należy upewnić się o zrealizowaniu zamówienia.
a) w przypadku konieczności dopłaty odbiór możliwy jest jedynie w godzinach pracy biura tj. pon-pt 7:00- 15:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych lub dni ogłoszonych przez PHU Osiński jako wolne od pracy.
b) w przypadku przedpłaty całkowitej możliwy jest odbiór w inne dni i godziny jednak jedynie po wcześniejszym umówieniu się na odbiór. Umówienie odbioru możliwe jest jedynie w godzinach pracy biura (jak wyżej).
2. Odbiór osobisty w Poznaniu możliwy jest po zwiezieniu zamówienia do Poznania. Transport następuje pierwszym kursem samochodu firmowego na trasie Sępólno Kraj.- Poznań, nie później niż do 14 dni po produkcji. W przypadku czynników niezależnych od firmy ( tym również awarie samochodu dostawczego), w przypadku opóźnienia Klient otrzyma możliwość zmiany formy transportu.
Odbiory realizujemy w sklepie z kosmetykami Przybył&Przybył ul. Libelta 1a w Poznaniu. Klient zobowiązany jest do wyniesienia i załadunku zamówienia we własnym zakresie. Odbiory możliwe w godzinach
3. Transport samochodem firmowym realizowany jest po zwiezieniu towarów do Poznania (patrz pkt 2) po wcześniejszym umówieniu dostawy. Dostawę umawia kierowca samochodu. W przypadku konieczności dopłaty u kierowcy proszę przygotować odliczoną kwotę, kierowca nie wozi gotówki do rozliczenia reszty, w przypadku niedokładności kierowca pobierze kwotę wyższą.

4. W przypadku wysyłki firmą zewnętrzną (kurier/ wysyłka paletą), odbiór towaru zamawiamy na następny dzień roboczy po realizacji zamówienia. Czas odbioru jak i czas dostawy przesyłki reguluje regulamin przewoźnika. Należy zwrócić uwagę, że czas dla przesyłek niestandardowych (z uwagi na opakowanie, wymiary jak i wagę) są inne niż w przypadku przesyłek standardowych.
5. Płyty wysyłane są przez różne firmy kurierskie, każda przesyłka jest ubezpieczona w wysokości równej wartości towaru. Przesyłki opakowane są w narożniki styropianowe, folie bąbelkową/ polietylenową i tekturę falistą, lub są zamocowane na palecie taśmami plastikowymi i owinięte folią.
6. W przypadku nieodebrania paczki i konieczności kolejnego podjazdu kuriera zostaną naliczone koszty wg stawek firmy kurierskiej.
7. W przypadku nieodebrania paczki i konieczności odesłania przesyłki z powrotem do naszej firmy zostaną naliczone koszty zarówno zwrotu jak i ponownej wysyłki zgodnie z cenami naliczonymi przez firmę przewozową.
8. Paczki powyżej 30 kg wymagają pomocy podczas wyładowania paczki.

9. Przesyłki paletowe są dostarczane jedynie pod wskazany adres uwzględniając nr budynku. Kurier nie ma obowiązku transportowania/wnoszenia przesyłek paletowych do mieszkań, na wskazane miejsca posesji itp.

VII Odpowiedzialność producenta

 1. Firma PHU Osiński zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie ze specyfikacją określoną w ofercie, oraz zgodnie z regulaminem zamówień detalicznych. 
 2. W przypadku otrzymania płyty niezgodnej ze specyfikacją/regulaminem zobowiązujemy się do zwrotu źle naliczonych kosztów lub do wymiany wadliwego towaru/dosłania dobrego towaru na swój koszt.
 3. W przypadku niewykonania usługi dodatkowej zobowiązujemy się do zwrócenia źle naliczonych kosztów lub do wykonania usługi po dostarczeniu przez Klienta elementów drewnianych do Zakładu Produkcyjnego (ul. Przemysłowa 13A Sępólno Kraj.)
 4. Płyty drewniane standardowo wykonujemy o kształcie prostopadłościennym. Wszelkie docięcia do innego kształtu wymagają dosłania (zgodnie z ustaleniem ze sprzedawcą) rysunku w formacie dwg lub dxf, chyba że wykonanie projektu cięcia zostało zlecone Wykonawcy. W takim przypadku, gdy oferta obejmuje usługę wykonania projektu docięcia należy przesłać odpowiednie rysunki i dostarczyć niezbędne wymiary do wykonania projektu cięcia. Po przygotowaniu projektu zostaną przesłane rysunki docięcia do zaakceptowania przez Klienta. Wykonawca gwarantuje docięcie zgodnie z zaakceptowanym projektem i nie ponosi odpowiedzialności za błędy w zaakceptowanym projekcie lub przesłanym projekcie.
  W przypadku braku powyższych (projektu lub akceptacji projektu) usługa dodatkowa nie zostanie zrealizowana, a wysyłka zostanie wstrzymana do czasu uzupełnienia informacji.
  W przypadku niejasności w sposobie docięcia odpowiedzialność za błędy ponosi Klient.
 5. Nie odpowiadamy za naturalne zachowania drewna spowodowane jego charakterystyką, w szczególności za:
  – wypaczenia i inne odkształcenia powstałe w przypadku nadmiernej wilgotności powietrza, zmian wilgotności otoczenia lub intensywnego nasłonecznienia. Braku usztywnienia płyt, złego zabezpieczenia płyt
  – zmiany barwy drewna
  – czernienia na łączeniach w przypadku bezpośredniego, przedłużonego kontaktu z wodą
  – uszkodzenia mechaniczne.
 6. Przed montażem stopni na beton prosimy o przesłanie zdjęcia dokumentującego pomiar wilgotności podłoża w celu rozstrzygnięcia ewentualnej reklamacji. Zdjęcia powinny obejmować każdy stopień i zostać wykonane bez wątpliwości co do miejsca wykonywania zdjęć.
 7. Dla płyt wykonywanych w wymiarach podanych przez Klienta (nie dotyczy płyt standardowych) lub z wykonaniem usług dodatkowych jak np. docięcie do wymiaru, rozcięcie, fazowanie, lakierowanie nie przysługuje prawo zwrotu na podstawie Ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z treścią ustawy.

  Dla wszystkich innych zamówień, na elementy standardowe, znajdujące się w magazynie, bez dodatkowej obróbki przysługuje 14 dniowe prawo zwrotu bez podania przyczyny. W takim celu prosimy o odesłanie towaru na adres zakładu (Sępólno Kraj., ul. Przemysłowa 13A 89-400) z podpisanym odstąpieniem od Umowy.

 8. Wysyłamy towar kompletny, opakowany w folię bąbelkową, profile styropianowe i tekturę falistą (na zewnątrz). Wszystkie przesyłki są ubezpieczone u przewoźnika. Za towar podczas przewozu odpowiada firma kurierska. Drewno jako towar kruchy oznaczamy na potrzeby transportu opisem „ostrożnie szkło”.

W przypadku dostarczenia do Klienta towaru z uszkodzeniami mechanicznymi występujemy z reklamacją do firmy przewozowej, zgodnie z warunkami i zasadami przyjętymi przez przewoźnika. Każda firma kurierska wymaga spisania protokołu szkody podczas odbioru przesyłki wraz z kurierem. W przypadku późniejszego spisania protokołu należy udowodnić stan w jakim paczka została dostarczona przez kuriera.

Należy zwrócić szczególną uwagę na stan opakowania przy przyjmowaniu przesyłki jak i na sztywność paczki. Firmy przewozowe nie przyjmują do przewozu przesyłek z ruchomymi elementami. Jeżeli w paczce wyczuwalne są ruchome elementy zalecamy spisanie protokołu podczas odbioru przesyłki, najprawdopodobniej doszło do połamania płyty w transporcie.
W przypadku spisywania protokołu należy zwrócić szczególną uwagę na opis opakowania, nasze produkty pakujemy w folię bąbelkową, profile styropianowe i tekturę falistą (na zewnątrz), ten opis jest niezwykle istotny w postępowaniu reklamacyjnym u firmy przewozowej.

      9. Producent odpowiada za wady produktu jedynie do wysokości wartości zamówienia.

VIII Sposób przechowywania i wykorzystywania

Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zabezpieczenie płyt oraz na warunki, w których płyty będą się znajdywać. Drewno w zależności od gatunku ma różną podatność na wypaczenia, skurcz wzdłuż/w poprzek włókien itp. Zachowania takie występują głównie wskutek nadmiernego działania wilgoci.
Drewno należy montować do elementów suchych (wilgotność należy sprawdzić na odpowiedniej głębokości, pomiar powierzchniowy jest niemiarodajny).
Drewno musi zostać odpowiednio zabezpieczone przed działaniem wilgoci (olejowanie/ woskowanie/ lakierowanie itp.), impregnacja powinna być powtarzana regularnie w zależności od zaleceń producenta środka. Przetrzymywanie niezabezpieczonego przed działaniem wilgoci elementu drewnianego grozi jego wypaczeniem.
Ostre kanty powinny zostać odpowiednio zabezpieczone (fazowanie/ szlifowanie/ zabezpieczenie innym elementem) inaczej może dojść do wyłamań na krawędziach.
Gatunek drewna należy dobrać odpowiednio do przeznaczenia.
Produkowana płyta jest półproduktem wykorzystywanym w stolarstwie. Produkt należy wykończyć i stosować zgodnie z dobrymi praktykami stolarskimi.

IX Sposoby reklamacji i możliwe rozwiązania

1. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres reklamacje@klejone.pl.
2. W reklamacji należy zwięźle opisać przyczynę reklamacji i satysfakcjonujące Klienta rozwiązanie, a także dołączyć zdjęcie/ zdjęcia wady i całego produktu  (w przypadku reklamacji jakościowej zdjęcia powinny obejmować stronę A jak i B płyty).
3. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni od momentu otrzymania pisma reklamacyjnego.
4. Producent odpowiada za wady produktu jedynie do wysokości wartości zamówienia.

5. Producent płyt klejonych, PHU Osiński nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne powstałe po opuszczeniu Zakładu Produkcyjnego (wyjątek stanowi transport realizowany przez firmę PHU Osiński).

6. W przypadku przesyłki kurierskiej (paczka lub paleta) za bezpieczeństwo przesyłki w transporcie odpowiada firma przewozowa. Wszystkie wysyłane paczki są ubezpieczone do wartości towaru. Firma PHU Osiński jako zleceniodawca może pośredniczyć w procesie reklamacyjnym z firmą przewozową. Klient może również jako odbiorca paczki wystąpić do firmy przewozowej z reklamacją przesyłki.
7. W przypadku uszkodzenia w transporcie należy dołączyć protokół szkody spisany wraz z kurierem, zdjęcia otrzymanej paczki przed rozpakowaniem będą niezwykle pomocne.
8. Czas rozpatrzenia reklamacji przez przewoźnika zależy od regulaminu firmy kurierskiej. Firma PHU Osiński zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o rozpatrzeniu reklamacji przez firmę przewozową i przekazania jej treści.

Poznań, 24.01.2020r.